Resuscitering av nyfødte - veggplakat

EAN-kode: 490-43000 Artikkelnr.: 403

Retningslinjer 2015 Algoritmen for resuscitering av nyfødte. -2021 gudlines

PrisNOK121,00 inkl. mva.
På lager

Produktinfo

Algoritmen for resuscitering av nyfødte.

 1. Ved forventete problemer: Sjekk nødvendig utstyr og fordel oppgaver Ved bruk av Neopuff eller liknende*: Still inn flow,topptrykk og PEEP (topptrykk 30 til fullbårne, 20 – 25 til premature) Start resuscitering med romluft ved gestasjonsalder > 32 gestasjonsuker, gi 30 % oksygen ved GA < 32 uker
 2. Sjekk barnet: Dersom banet har gestasjonsalder på ≥ 35 uker, gråter eller puster tydelig og har god tonus og det ikke er tegn til mekonium i fostervannet, kan barnet observeres videre hos mor; tiltak er ikke nødvendig.
 3. Ved usikkerhet legges barnet på resusciteringsbordet. Luftveiene holdes åpne med kjevegrep. Barnet holdes varmt, vi tilstreber normaltemperatur på 36,5 til 37,5 °C. Barnet tørkes og stimuleres med faste strøk på ryggen. Respirasjon og hjertefrekvens sjekkes. Bruk kort tid på dette, helst ikke mer enn 10 sekunder. Hjertefrekvensen kommuniseres til resten av teamet.
 4. Dersom barnet ikke puster (apnoe), har gispende, agonal respirasjon eller har en hjertefrekvens < 100, startes maskeventilasjon med bag eller Neopuff. Gi 30 – 60 innblåsinger/minutt. Forsøk å settere brystbevegelser som tegn på at man får luft i barnet. Hvis man ikke får luft i barnet, må man sikre frie luftveier og unngå maskelekkasje. Stigning av hjertefrekvens er et godt mål på effektiv ventilasjon. Dersom tilstrekkelig personale er tilstede, vurder pulsoksymeter på høyre håndeventuelt EKG-elektroder.
 5. Ventiler barnet i 60 sekunder. Ikke stopp ventileringen for å sjekke hjertefrekvensen, men få en annen i teamet til å auskultere (hvis det er mer enn en person tilstede).
 6. Dersom hjertefrekvensen fortsatt er < 100, vær sikker på at luftveiene er åpne kontroller hodeposisjon og sjekk om det er maskelekkasje. Øk eventuelt inspirasjonstrykket. Dersom kompetent personell er tilstede, vurder intubering.
 7. Ventiler ytterligere i 30 - 60 sek.
 8. Dersom barnet etter dette har hjertefrekvens < 60 som ikke er stigende, startes HLR med hjertekompresjoner og fortsatt ventilasjon i forholdet 3 : 1. Dette tilsvarer 90 kompresjoner og 30 ventileringer per minutt. Selv om barnet skulle være intubert holder man forholdet 3:1.
 9. Ved kombinert ventilasjon og kompresjon økes okygenkonsentrasjonen til 100 % Vurder intubering.
 10. Revurder hjertefrekvens hvert 30. – 60. sekund. Ved hjertefrekvens som forblir < 60 tross adekvat ventilering og hjertekompresjoner vurderes behov for venøs tilgang og medikasjon. Adrenalin 0,1 mg/ml(katastrofeadrenalin), kan gis hvert 3. minutt. Vi anbefaler faste doser avhengig av gestasjonsalder .Vurder behov for væske eller blod ved mistanke om blodtap.
 11. Fortsett HLR til hjertefrekvensen er stabilt > 60. Reduser oksygentilskudd etter hvert som hjertefrekvensen stiger, eller helst ut fra pulsoksymetriske verdier.
 12. Fortsett med ventilering til barnet puster adekvat. Vurder behov for gradvis opptrapping av oksygen etter klinikk/ SpO2 -verdier. • I videre tekst vil begrepet Neopuff bli brukt da dette navnet er mest kjent. Man kan selvfølgelig bruke enhver annen type tilsvarende T-stykke resuscitator.

Vurder gammel versjon av punkt 12

Plakaten er i henhold til de norske retningslinjene for resuscitering av nyfødte av 2015.

Ved behov for et større antall plakater til privat bruk eller for bruk i forbindelse med kurs o.l., kan plakater kjøpes i A5-format, Klikk her

Isbn: 978-82-8276-103-1