Sykepleie i hjemmet

EAN-kode: 978827950149 Artikkelnr.: 986

Sykepleie i hjemmet setter søkelyset på hva som særpreger og kjennetegner hjemmesykepleie teoretisk og praktisk, og det blir spesielt lagt vekt på hvordan hjemmesykepleie ivaretar grunnleggende behov slik at pasienten kan bo hjemme.

PrisNOK320,00 inkl. mva.
På lager

Produktinfo

Sykepleie i hjemmet setter søkelyset på hva som særpreger og kjennetegner hjemmesykepleie teoretisk og praktisk, og det blir spesielt lagt vekt på hvordan hjemmesykepleie ivaretar grunnleggende behov slik at pasienten kan bo hjemme.
 
Å utøve sykepleie i pasientens hjem stiller andre krav til sykepleieren enn når pasienten er på institusjon. Boka tar for seg de strukturelle endringene i samfunnet og innad i helse- og omsorgstjenesten som har medført at et økende antall personer med demens, og flere personer med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, i dag trenger sykepleie i hjemmet. Andre viktige temaer i boka er sårbehandling, legemiddelhåndtering og pasientens sosiale situasjon.
 
Framtidens helse- og omsorgstjeneste står overfor utfordringer både når det gjelder samarbeid, samhandling og organisering. Boka retter derfor søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med blant annet sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Til slutt i boka beskriver forfatterne hvordan velferdsteknologi vil spille en større rolle enn før i helsehjelpen til pasientene.
 
Boka er ført og fremst beregnet på bachelorstudenter i sykepleie, men vil også være nyttig for sykepleier og andre helse- og omsorgsarbeidere som arbeider i eller har tilknytning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 
- Arvid Birkeland - Anne Marie Flovik - Arne Langøen -